Политика за сигурност и защита на личните данни

Онлайн магазин www.lustymed.com има най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите.
 
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ СТРАНИ
Онлайн магазинът Lustymed не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която Вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни (предоставяне на информация на куриерска фирма, която е нужна за доставка), и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на Lustymed и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.
 
КОНТРОЛ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Нашата компания има достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията Ви. С регистрацията си като член на Lustymed, Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани за цели, свързани с Вашата регистрация, при спазване на Закона за защита на личните данни.

За да получите доклада си за лични данни или да бъдете забравен, трябва да последвате следния линк: http://www.lustymed.com/index.php?route=account/gdpr

1. Изберете вида на заявката си и изпратете имейла си във формата, която се отваря в линка.

2. Ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение, трябва да кликнете върху бутона за потвърждение / връзката в имейла.

3. Вашето искане ще бъде обработено и ще бъдете информирани за него чрез доклад на GDPR.